THIẾT BỊ BÁO CHÁY ĐẶC BIỆT

Beam smoke detectors

Special detection

Xem chi tiết

Cảnh báo cháy sớm VESDA

Hệ thống cảnh báo cháy sớm, dùng cho các không gian phòng đặc biệt, có tính chất an toàn cao.

Xem chi tiết

Duct adapters

Đầu báo trong ống khói

Xem chi tiết

Flame detectors

Đầu báo lửa

Xem chi tiết

Gas Detection

INDUSTRIAL series and ELITE series

Xem chi tiết

Thermosensitive cables

Cáp báo cháy

Xem chi tiết