IL0010

MSP: Xuất sứ: Giá bán: Liên hệ
Mô tả:

Remote indicator for alarm signaling

LED optical repeater that allows to remotely replicate the sensor indication in alarm.

Tải xuống file sản phẩm tại đây: