IFM4R

MSP: Xuất sứ: ITALIA Giá bán: Liên hệ
Mô tả:

4 configurable relay module

Each relay supports a maximum load of 5A@MAX 30V.

Each control panel manages a maximum of 16 IFM4R.

Tải xuống file sản phẩm tại đây:

Danh mục: