Dự án Điện Mặt Trời HỒNG PHONG 1A+1B – tỉnh Bình Thuận

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A

Địa điểmxã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công suất150 MW

Tổng mức đầu 4.198 tỷ đồng

 

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B

Địa điểmxã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công suất100 MW

Tổng mức đầu 2.832 tỷ đồng.