Dự án khách sạn thông minh TP Nam Định

CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN TNR

NHÀ THẦU CHÍNH: DELTA

NHÀ THẦU PCCC: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦY MINH