Dự Án Điện Gió Đông Hải – Tỉnh Bạc Liêu

Gói thầu số 09 – Thiết kế – Cung cấp thiết bị công nghệ – Thi công xây dựng hạng mục nhà máy điện gió và hạng mục trạm nâng áp 22/110kV, trạm cắt 110kV, tuyến đường dây 110kV đấu nối thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Đông Hải 1 – giai đoạn 1, tỉnh Bạc Liêu

  • Hạng mục Phòng Cháy Chữa Cháy nhà máy Điện gió Đông Hải 1.